e-sprawozdania

Od 1 października 2018 r. zmieniły się regulacje dotyczące formy przygotowywania sprawozdań finansowych. Sprawozdanie finansowe w strukturze logicznej udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów, zgodnie z art. 45 ust. 1g ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, obowiązującym od 1 października 2018 r. sporządzają:

 • jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, które nie sporządzają sprawozdań finansowych zgodnych z MSR,
 • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego.

Opracowany przez nas program „e-Sprawozdania Finansowe” umożliwia generowanie plików sprawozdań finansowych w formacie xml zgodnym z opublikowaną przez Ministerstwo Finansów strukturą. Program korzysta z danych programu „Finanse i Księgowość” oraz umożliwia wprowadzenie pozostałych danych niezbędnych do prawidłowego sporządzenia sprawozdania.

Funkcje systemu:

 • możliwość zdefiniowania w parametrach systemu rodzaju jednostki:
 1. inna,
 2. mała,
 3. mikro
 • dla wybranej jednostki możliwość zdefiniowania parametrów sporządzenia :
 1. wprowadzenia do sprawozdania,
 2. bilansu,
 3. rachunku zysków i strat,
 4. metody przepływów pieniężnych,
 5. zaznaczenia czy jednostka sporządza zestawienie zmian w kapitale,
 6. informacji dodatkowej.
 • wygenerowanie sprawozdania finansowego na podstawie danych systemu Finansowo-Księgowego,
 • możliwość uzupełnienia w sprawozdaniu danych opisowych oraz dołączenia do sprawozdania informacji dodatkowej w postaci pliku (plików),
 • wydruk poszczególnych elementów sprawozdania,
 • wygenerowanie pliku xml, zgodnie ze schematem xsd.
Chcesz poznać koszt systemu dla Twojej firmy?
Przygotujemy indywidualną ofertę

WYŚLIJ ZAPYTANIE