Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Program Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów służy do prowadzenia uproszczonej księgowości w różnego rodzaju przedsiębiorstwach, bez względu na ich wielkość i charakter prowadzonej działalności.

Funkcje systemu
 • założenie kartotek kontrahentów oraz pracowników; każdy kontrahent i pracownik posiada swój numer, który jednoznacznie go identyfikuje,
 • możliwość zdefiniowania dowolnych kodów rejestrów dokumentów księgowych;
 • możliwość zdefiniowania grup wydatków i przychodów (np. energia paliwo, materiały biurowe, sprzedaż towarów, wyrobów, usług, itp.) i rejestracji zdarzeń gospodarczych dodatkowo w podziale na utworzone grupy,
 • prowadzenie i wydruk ewidencji przebiegu pojazdów w oparciu o kartotekę pojazdów używanych w firmie,
 • prowadzenie i wydruk ewidencji wyposażenia,
 • rejestracja zdarzeń gospodarczych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, wydruk poszczególnych stron księgi wraz z podsumowaniem narastająco,
 • prowadzenie ewidencji wielowalutowej, program umożliwia przeliczenie wartości dokumentu z waluty na zł;
 • ewidencja faktur ze sprzedaży i zakupu (zakupy krajowe, importowe, wewnątrzwspólnotowe) w dowolnie zdefiniowanych przez użytkownika rejestrach dla uzyskania informacji niezbędnych do rozliczenia podatku VAT; każda faktura wprowadzona do rejestru jest automatycznie przenoszona do księgi podatkowej,
 • ewidencja i wydruk dokumentów obrotu kasowego: KP i KW i sporządzanie raportów kasowych;
 • możliwość prowadzenia pełnej analizy stanu rozrachunków : należności i zobowiązań z podziałem na rozliczone i nierozliczone, rozliczone w terminie i po terminie, wystawianie not odsetkowych oraz wezwań do zapłaty;
 • możliwość rejestracji i wydruku poleceń przelewu;
 • możliwość przeglądania archiwum dokumentów ubiegłych miesięcy;
 • sporządzenie, wydruk i wysyłka elektroniczna deklaracji VAT-7;
 • wydruk następujących zestawień :
  • zestawienie roczne PKPR,
  • zestawienie przychodów i wydatków z uwzględnieniem remanentu, ustalenie dochodu dla każdego udziałowca i wyznaczenie zaliczki na podatek dochodowy,
  • zestawienie przychodów i wydatków wg grup,
  • zestawienie ewidencji przebiegu pojazdów
  • rejestr sprzedaży VAT
  • rejestr zakupu VAT faktur krajowych i importowych
  • zestawienie rozliczenia podatku VAT ( do sporządzenia deklaracji VAT-7 )
  • informacja podsumowująca VAT UE.

Program Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów współpracuje z systemem Sprzedaż w zakresie importu faktur sprzedaży i zakupu.

Chcesz poznać koszt systemu dla Twojej firmy?
Przygotujemy indywidualną ofertę

WYŚLIJ ZAPYTANIE