Sprzedaż

Program Sprzedaż jest przeznaczony dla różnego rodzaju przedsiębiorstw, bez względu na ich wielkość i charakter prowadzonej działalności : hurtowni, zakładów produkcyjnych, przedsiębiorstw usługowych. Umożliwia prowadzenie kartotek magazynowych towarów handlowych lub wyrobów gotowych, sprzedaż i fakturowanie towarów, wyrobów i usług.

sprzedaz

Funkcje systemu
  • ewidencja obrotów magazynowych
  • wystawianie i wydruk faktur VAT, faktur korygujących , faktur wewnętrznych, faktur RR, faktur PRO-FORMA
  • możliwość wystawiania faktur w walucie obcej (wewnątrzwspólnotowe dostawy, faktury eksportowe)
  • współpraca z systemem elektronicznej wymiany dokumentów (EDI) ECOD
  • obsługa sprzedaży gotówkowej na paragony – współpraca z urządzeniami fiskalnymi
  • wystawianie dokumentów Wz, Rw
  • możliwość wystawiania faktur do wystawionych wcześniej dokumentów Wz
  • możliwość drukowania faktur na papierze firmowym, umieszczenia logo firmy
  • możliwość udzielania rabatów
  • rejestrowanie zakupów towarów oraz przychodów z produkcji wyrobów gotowych, wydruk dokumentów Pz i Pw
  • wystawianie i wydruk dokumentów przesunięcia magazynowego MM
  • wystawianie i wydruk innych dokumentów (BO-bilans otwarcia, RR-różnice remanentowe, PP-protokoły przekazania, itp.)
  • ewidencja kontrahentów, z możliwością łatwego i szybkiego wyszukiwania wg różnych kryteriów : nazwy skróconej, nazwy pełnej, nazwy miejscowości, numeru NIP, numeru kontrahenta,
  • możliwość pobierania danych kontrahenta z bazy REGON oraz weryfikacji kontrahentów na podstawie „białej listy podatników VAT” (statusu VAT i rachunków bankowych),
  • prowadzenie kartotek magazynowych :
   • możliwość łatwego i szybkiego wyszukiwania towaru (wyrobu) wg różnych kryteriów : wg grupy, wg nazwy, wg symbolu
   • opcjonalna kontrola stanów magazynowych – możliwy jest jeden z 3 wariantów :
   • kontrola stanów magazynowych (program nie dopuszcza do powstawania    ujemnych stanów magazynowych)
   • możliwość wydania ilości przekraczającej stan magazynowy (system jedynie informuje o powstaniu ujemnego stanu magazynowego)
   • możliwość wydania ilości przekraczającej stan magazynowy (system nie informuje o powstaniu ujemnego stanu magazynowego)
  • tworzenie i wydruk następujących zestawień :
   • cennika towarów (wyrobów)
   • cennika usług (własnych i obcych)
   • towarów niechodliwych
   • stanów magazynowych (remanent) na dowolny dzień
   • wg cen zakupu (towary)
   • wg cen ewidencyjnych lub sprzedaży (wyroby)
   • rejestru sprzedaży VAT
   • rejestru sprzedaży detalicznej
   • sprzedaży wg odbiorców bez wykazu faktur
   • sprzedaży wg odbiorców z wykazem faktur (z możliwością wglądu w treść każdej faktury)
   • sprzedaży ilościowej wg asortymentów
   • sprzedaży ilościowo-wartościowej wg asortymentów
   • sprzedaży ilościowej wg odbiorców
   • sprzedaży ilościowo-wartościowej wg odbiorców
   • sprzedaży wg asortymentów (z podsumowaniem towarów, usług)
   • rejestru sprzedaży wg form płatności
   • sprzedaży wg odbiorców – z wykazem faktur i asortymentów
   • rejestru zakupu VAT
   • rejestru PZ wg dostawców bez wykazu PZ
   • rejestru PZ wg dostawców z wykazem PZ (z możliwością wglądu w treść każdego PZ)
   • rejestru PZ ilościowo-wartościowego wg asortymentów
   • rejestru przesunięć magazynowych MM
   • przesunięć MM wartościowo wg odbiorców (dostawców) bez wykazu dokumentów MM
   • przesunięć MM wartościowo wg odbiorców (dostawców) z wykazem dokumentów MM (z możliwością wglądu w treść tych dokumentów)
   • przesunięć MM wg asortymentów
   • rejestru dokumentów magazynowych RW, WZ
   • rejestru dokumentów magazynowych PW, ZW
   • rozliczenia kosztów zakupu towarów handlowych
   • zestawienie marży na fakturach
   • zestawienie obrotów magazynowych (obrotówka) :
    • wg cen zakupu lub sprzedaży (towary)
    • wg cen ewidencyjnych lub sprzedaży (wyroby) z wykazem dokumentów lub bez
   • zestawienie materiałów do zleceń
   • obsługa kasy :
    • wystawianie dokumentów kasowych KP i KW
    • wydruk raportów kasowych
   • rozrachunki z odbiorcami :
    • kontrola zadłużenia odbiorcy w trakcie wystawiania faktury
    • zestawienie faktur niezapłaconych
    • zestawienie płatności bieżących lub przeterminowanych
    • zestawienie wszystkich faktur

Program Sprzedaż współpracuje z systemami Finansowo-Księgowym i Podatkową Księgą Przychodów i Rozchodów. Daje to możliwość prowadzenia wspólnej kartoteki kontrahentów oraz automatycznego dekretowania faktur ze sprzedaży, zakupu oraz dokumentów kasowych.

Chcesz poznać koszt systemu dla Twojej firmy?
Przygotujemy indywidualną ofertę

WYŚLIJ ZAPYTANIE