Środki trwałe

Program Środki Trwałe służy do ewidencji ilościowo-wartościowej środków trwałych oraz do automatycznego naliczania umorzenia i amortyzacji metodą liniową oraz degresywną. Umożliwia on automatyzację prac w dziale księgowości w zakresie obsługi majątku trwałego. Dzięki zastosowaniu systemu eliminuje się żmudne i czasochłonne czynności związane z tradycyjnym prowadzeniem księgowości środków trwałych.

Funkcje systemu
 • prowadzenie kartoteki środków trwałych z rejestracją wszelkich zmian stanu : wartości środka, stawki umorzenia, likwidacji, zmiany miejsca użytkowania;
 • prowadzenie kartoteki wyposażenia,
 • wydruk dokumentów OT oraz LT, karty środka trwałego;
 • naliczanie umorzeń i amortyzacji środków trwałych zarówno metodą liniową jak i degresywną;
 • prowadzenie tabel amortyzacyjnych;
 • automatyczne wyznaczenie bilansu otwarcia z możliwością powtórzenia po wprowadzeniu korekt po badaniu przez biegłych księgowych;
 • sporządzanie i wydruk planu amortyzacji ;
 • możliwość przeglądania archiwum środków z ubiegłych lat;
 • wydruk wywieszki – spisu środków trwałych i wyposażenia dla wybranego pomieszczenia,
 • wydruk arkuszy spisowych;
 • możliwość nadawania kodów kreskowych i sporządzania spisu przy użyciu inwentaryzatora;
 • wydruk następujących zestawień :
  • kartoteka środków trwałych z wykazaniem wartości środków, umorzenia dotychczasowego, umorzenia bieżącego roku, umorzenia bieżącego miesiąca;
  • zestawienie umorzenia z podsumowaniem na poszczególne konta umorzeń;
  • rozdzielnik amortyzacji z podsumowaniem na poszczególne konta amortyzacji;
  • zestawienia roczne środków przyjętych w danym roku, zlikwidowanych, całkowicie umorzonych, zlikwidowanych umorzonych oraz zlikwidowanych nieumorzonych;
  • bilans wartości w układzie : wartość początkowa, przyjęcia środków, likwidacje środków, zmiany wartości, wartość końcowa;
  • bilans umorzeń w układzie : umorzenia początkowe, suma umorzeń miesięcznych, umorzenia środków zlikwidowanych, umorzenia końcowe.

Program Środki Trwałe współpracuje z systemem Finansowo-Księgowym.

Chcesz poznać koszt systemu dla Twojej firmy?
Przygotujemy indywidualną ofertę

WYŚLIJ ZAPYTANIE